Wda (zwana Czarną Wodą) to rzeka w północnej części Polski, stanowiąca lewy dopływ Wisły. Mierzy 198 kilometrów. Ma nizinny charakter z piaszczystym dnem i licznymi głazami narzutowymi w korycie. Sile meandrująca i zmienna. Na trasie spotkacie liczne zakola, zalesione brzegi oraz przełomy. Uznawana jest za jeden z najbardziej atrakcyjnych szlaków kajakowych w Polsce.

Kontakt z nami:
tel. 781 020 394
tel. 690 552 973